İBG “Tematik Araştırma Altyapısı” olarak tüzel kişilik kazanmıştır

Yayınlanma Tarihi: 19-01-2018

6550 sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun kapsamında İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi (İBG)’ne Araştırma Altyapıları Kurulu’nun 16/07/2017 tarihli ve 2017/1 sayılı kararı uyarınca yeterlik verilmiştir. Böylelikle İBG “Tematik Araştırma Altyapısı” olarak tüzel kişilik kazanmıştır.