2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Akademik Takvimi

Yayınlanma Tarihi: 07-04-2020

Dokuz Eylül Üniversitesi Senatosunun 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Akademik Takvimine ilişkin 01.04.2020 tarihli Kararları

  • Uzaktan öğretim yolu ile yürütülen tüm derslerin yıl içi başarısının değerlendirilmesinde öncelikli olarak ödev vb. değerlendirme yöntemi uygulanacaktır
  • Uzaktan öğretim yolu ile yürütülen ancak ödev vb. yöntemler ile değerlendirilemeyen derslerin ara sınavları 01-12 Haziran 2020 tarihleri arasında yüz yüze yapılacaktır.
  • Uzaktan öğretim yolu ile yürütülemeyen dersler (eksik yapılan dersler dahil) ve bu derslerin ara sınavları (ödev vb. dahil) 15 Haziran-24 Temmuz 2020 tarihleri arasında yoğunlaştırılarak yapılacaktır.
  • Tüm yılsonu ve bütünleme sınavları 04-21 Ağustos 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.
  • Akademik Takvimde belirlenen tarihler dikkate alınarak tüm sınavların tarih ve saatleri  Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenerek duyurulacaktır.
  • Belirlenen akademik takvim, gelişmeler doğrultusunda gerektiğinde revize edilecektir.

 

2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ BAHAR YARIYILI AKADEMİK TAKVİMİ

Uzaktan Öğretim Yolu ile Yürütülen Derslerin Ara Sınavları 01.06.2020 – 12.06.2020
Uzaktan Öğretim Yolu ile Yürütülemeyen Bahar Yarıyılı Dersleri 15.06.2020 – 24.07.2020
Tüm Derslerin Yarıyılsonu ve Bütünleme Sınavları 04.08.2020 – 21.08.2020