100/2000 YÖK Doktora Bursu (2021-2022 Güz yarıyılı) Sonuçları

Yayınlanma Tarihi: 13-10-2021

100/2000 YÖK Doktora Bursu (2021-2022 Güz yarıyılı) Sonuçları

Kayıt için gerekli belgeler:
1- *Lisans Diploması ve Yüksek Lisans Diploması
2- *ALES Sonuç Belgesi
3- *Yabancı Dil Belgesi
4- *Not Döküm Belgesi
5- *Nüfus cüzdanı fotokopisi (aslını göstermek şartıyla)
6- *6 adet fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiş olmalıdır)
7- *Disiplin cezası alınmadığına dair belge.
8- *Erkek adaylar için askerlik durum belgesi
9- Çalışma durumu beyan dilekçesi (Dilekçe 1) (Dijital ortamda doldurulacaktır) ve e-Devlet üzerinden alınan Sigortalılık Tescil Kaydı Tespiti dosyasının çıktısı (https://www.turkiye.gov.tr/sgk-tescil-ve-hizmet-dokumu?barkodlu=BelgeOlustur)
10- Adli Sicil Kaydı. (E-devletten alınan belge geçerlidir.)