100/2000 YÖK Doktora Bursu (2020-2021 Bahar yarıyılı) Sonuçları

Yayınlanma Tarihi: 26-03-2021

ADAY NO ADI SOYADI BAŞARI DURUMU SONUÇ ALT ALAN
553 D…. Ç….. BAŞARISIZ BAŞARISIZ Moleküler Onkoloji ve Kanser Araştırmaları
572 H…. A…… BAŞARILI ASİL Moleküler Onkoloji ve Kanser Araştırmaları
579 N….. K….  K….. BAŞARILI ASİL Moleküler Onkoloji ve Kanser Araştırmaları

Kesin Kayıt Tarihi: 29 Mart 2021 Pazartesi

Kayıt için gerekli belgeler:
1- *Lisans Diploması ve Yüksek Lisans Diploması
2- *ALES Sonuç Belgesi
3- *Yabancı Dil Belgesi
4- *Not Döküm Belgesi
5- *Nüfus cüzdanı fotokopisi (aslını göstermek şartıyla)
6- *6 adet fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiş olmalıdır)
7- *Disiplin cezası alınmadığına dair belge.
8- *Erkek adaylar için askerlik durum belgesi
9- Çalışma durumu beyan dilekçesi (Dilekçe 1) (Dijital ortamda doldurulacaktır) ve e-Devlet üzerinden alınan Sigortalılık Tescil Kaydı Tespiti dosyasının çıktısı (https://www.turkiye.gov.tr/sgk-tescil-ve-hizmet-dokumu?barkodlu=BelgeOlustur)
10- Adli Sicil Kaydı. (E-devletten alınan belge geçerlidir.)

* Hali hazırda Enstitüye kayıtlı bulunan öğrencilerden istenmeyecektir.