Kesin Kayıt İçin Gerekli Belgeler

Yayınlanma Tarihi: 23-07-2018

KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

1) Yabancı Dil Belgesi

2) Diploma veya geçici mezuniyet belgesi onaylı örneği

3) Not Döküm Belgesi (Transkript)

4) ALES ya da e-ALES Sonuç Belgesi

5) 6 adet fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiş olmalıdır)

6) Nüfus cüzdanı fotokopisi (aslını göstermek şartıyla) ya da Muhtarlıklardan/Nüfus Müdürlüklerinden/E-Devlet’ten alınan “Nüfus Kayıt Örneği”

7) Erkek adaylar için askerlik durum belgesi

8) Uzaklaştırma ya da daha ağır bir disiplin cezası alınmadığına ilişkin bir belge. (Mezun olunan üniversiteden alınacaktır. Diploma ya da transkript belgesinde disiplin cezası bulunmadığına dair bir ibare varsa bu belgeye gerek yoktur.)

 

Not: 2018 – 2019 Güz Dönemi Kesin Kayıt İşlemleri 30 Temmuz- 03 Ağustos 2018 tarihleri arasında yapılacaktır.